Osiągnięty wiek emerytalny a brak lat pracy. Czy nie mając lat pracy, można przejść na emeryturę?

Czy osiągnięty wiek emerytalny a brak lat pracy oznacza brak emerytury? Sprawdzamy, jakie są warunki przyznania emerytury i czy brak stażu pracy może pozbawić nas świadczenia emerytalnego.

Jaka emerytura bez lat pracy?

Jaka emerytura bez lat pracy przysługuje przeciętnemu obywatelowi? Wymiar stażu pracy rzutuje na wysokość miesięcznego świadczenia, jakie będzie wypłacane danej osobie po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego, w bezpośredni sposób. Należy mieć na uwadze, że im więcej lat pracy, podczas których odprowadzano składki, a tym samym na indywidualnym koncie w ZUS został zgromadzony wyższy kapitał, tym wyższego świadczenia można się spodziewać. Nie mając lat pracy, trzeba liczyć się z tym, że wysokość świadczenia będzie adekwatna do zgromadzonego kapitału, czyli raczej niewielka.

Lata pracy do emerytury

Czy trzeba mieć lata pracy do emerytury? Prawo do emerytury bez stażu pracy tak naprawdę nie istnieje, świadczenie jest bowiem wyliczane na podstawie zgromadzonego kapitału, a ten tworzony jest ze składek odprowadzanych od wynagrodzenia. Jeśli więc ktoś podjął pracę, nawet przez bardzo krótki czas, albo był zarejestrowany jako bezrobotny, to po osiągnięciu wieku emerytalnego może ubiegać się o emeryturę. Osoby, które nie pracowały, ale były zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, mają ten czas wliczany do stażu pracy. W praktyce jednak świadczenie otrzymane na tej podstawie jest bardzo niskie i nie wystarcza by móc się za nie utrzymać. Osoba, która nigdy nie pracowała, może ubiegać się o emeryturę specjalną. Świadczenie to jest jednak zarezerwowane dla nielicznych i wypłacane w szczególnych przypadkach. Przeznaczone jest dla osób, które nie mogły podjąć aktywności zawodowej z przyczyn od nich niezależnych, tj. nie ze swojej winy. Takim osobom świadczenie zazwyczaj wypłacane jest w wysokości emerytury minimalnej.

Zobacz wideo Na co zamierzasz przeznaczyć czternastą emeryturę? [SONDA]

Ile trzeba przepracować, żeby dostać emeryturę minimalną?

Ile trzeba przepracować, żeby dostać emeryturę gwarantowaną, czyli tzw. emeryturę minimalną? Przy ustalaniu uprawnień danej osoby do otrzymania najniższej gwarantowanej emerytury, czyli tzw. emerytury minimalnej, bierze się pod uwagę okresy składkowe, czyli w uproszczeniu mówiąc lata pracy. Jeśli w oparciu o indywidualny kapitał zgromadzony przez daną osobę nie ma możliwości ustalenia świadczenia w wysokości co najmniej równej lub wyższej wysokości emerytury minimalnej, wówczas świadczenie o wysokości emerytury minimalnej jest gwarantowane przez państwo. Gwarancja wypłaty emerytury minimalnej (niezależnie od zgromadzonego kapitału) przysługuje tym ubezpieczonym, którzy osiągnęli wiek emerytalny oraz legitymują się minimum 20-letnim stażem pracy w przypadku kobiet lub 25-letnim stażem pracy w przypadku mężczyzn.

Emerytura: ile lat pracy pozwoli godnie żyć po zakończeniu aktywności zawodowej?

Co zrobić, by należała nam się emerytura? Ile lat pracy trzeba mieć, by świadczenie to pozwalało na godne życie? Jak już wspomniano, ustawodawca nie określił minimalnego okresu pracy, będącego warunkiem otrzymania świadczenia emerytalnego. Wskazał jedynie minimalny staż pracy, jakim muszą legitymować się osoby, których zarobki nie pozwoliły na zgromadzenie odpowiednio wysokiego kapitału na koncie w ZUS, by mogły otrzymać świadczenie w gwarantowanej kwocie, czyli tzw. emeryturę minimalną (nawet gdy zgromadzony przez nie kapitał nie jest wystarczający). Jeśli jednak ubezpieczony nie jest zadowolony z prognozowanej wysokości świadczenia, a zdrowie mu na to pozwala, może podjąć pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jak podają doradcy emerytalni, przedłużenie okresu pracy zaledwie o rok, a tym samym opóźnienie o rok przejścia na emeryturę, może spowodować przeciętnie wzrost świadczenia o 8 procent. Warto więc rozważyć zwiększenie świadczenia poprzez wydłużenie aktywności zawodowej.

Z ilu lat jest liczona emerytura?

Z ilu lat jest liczona emerytura? Obecnie obowiązujące zasady naliczania emerytury mówią, że emerytura jest naliczana na podstawie zgromadzonego kapitału, czyli de facto z wszystkich lat pracy, podczas których odprowadzane były składki na konto w ZUS, a wysokość emerytury zależy od sumy zgromadzonych przez ubezpieczonego składek oraz średniego dalszego trwania życia. Wcześniej obowiązywały inne zasady, które obecnie dotyczą osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku. W przypadku tych osób obliczenie emerytury jest nieco bardziej skomplikowane, natomiast podstawa wymiaru emerytury może być liczona albo z zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzowych, albo z zarobków z 20 wybranych lat kalendarzowych.

Zobacz też: Kaczyński zdradził, ile wyniesie 14. emerytura. Wiemy, kto nie dostanie świadczenia

Więcej o:
Copyright © Agora SA