Teraz pracownicy mają prawo do dwóch dodatkowych dni urlopu. Twój szef nie może powiedzieć "NIE"

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła wiele zmian. Od pewnego czasu pracownicy mają prawo do dodatkowych dni wolnych od pracy. Jaki jest warunek? Urlop zostanie przyznany w przypadku zaistnienia tzw. siły wyższej. W tej sytuacji pracodawca nie ma wyboru.

Od 26 kwietnia tego roku pracownicy mogą skorzystać z dodatkowego urlopu. Zapis o nim wprowadziły zmiany w Kodeksie pracy wynikające z dyrektywy unijnej work-life balance. Czym w praktyce jest "siła wyższa"? W przypadku tych dwóch dni wolnych pracownikowi przysługuje odpowiednie wynagrodzenie

Zobacz wideo Urlop menstruacyjny - wprowadzać czy nie? Rozmawiamy z ekspertką ds. prawa pracy

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy. Kodeks Pracy generuje nowe urlopy

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami urlop z tytułu siły wyższej przysługuje pracownikom w wymiarze dwóch dni lub szesnastu godzin w danym roku kalendarzowym. Za tzw. siłę wyższą uznaje się m.in. sprawy rodzinne, w tym chorobę czy wypadek, które wymagają od pracownika obecności w innym miejscu. Warto pamiętać, że Kodeks pracy nie precyzuje pojęcia, więc w praktyce można przyjąć, że siłą wyższą jest także m.in. awaria samochodu, uniemożliwiająca dotarcie do pracy. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu na wniosek złożony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. 

Urlop siła wyższa 2023. Jest płatny, lecz tylko po części 

W sytuacji, gdy pracownik złoży wniosek "najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia" pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dodatkowego dnia wolnego. W przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w niepełnym wymiarze pracy, czyli pracują mniej niż osiem godzin dziennie, zwolnienie w wymiarze godzinowym jest ustalane proporcjonalnie do wymiaru pracy. Zgodnie z nowymi przepisami niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny. Pracownik w tym czasie zachowuje prawo do połowy przysługującego mu wynagrodzenia. Należy pamiętać, że dodatkowe dwa dni wolne od pracy nie obowiązują w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt B2B). 

Nowelizacja Kodeksu pracy. Pracownicy mają więcej przywilejów  

Zmiany obowiązujące od 26 kwietnia nie dotyczą jedynie urlopu z powodu siły wyższej. W Kodeksie pracy znalazł się także zapis o nowym urlopie opiekuńczym, w rezultacie czego niektórzy pracownicy będą mogli skorzystać nawet z 35 dni wolnych (26 dni urlopu wypoczynkowego, 2 dni opieki nad dzieckiem, 5 dni urlopu opiekuńczego i 2 dni zwolnienia z tytułu siły wyższej). Ponadto uwzględniono także kwestie uelastycznienia pracy rodziców, jak i zawierania i rozwiązywania umów

Nie da się ukryć, że nowe przepisy wprowadzają kolejne obostrzenia i obowiązki dla pracodawców. Jeżeli pracownicy będą korzystać z nowych uprawnień np. możliwości składania wniosków o zmianę umowy na umowę na czas nieokreślony lub awans, pracodawca zgodnie z nowymi przepisami powinien wniosek uwzględnić. Natomiast już jego obowiązkiem jest przygotować odpowiedź na wniosek i jeśli np. nie chce dać pracownikowi awansu czy stałej umowy, napisać dlaczego

- tłumaczy Ewelina Pietrzyk-Wojnicz, radczyni prawna i pełnomocniczka firm ds. przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym, w rozmowie z "Money". 

Więcej o:
Copyright © Agora SA