Zakaz handlu w niedziele wprowadza nowe regulacje. Zapadł ważny wyrok: to nie jest wyjątek

Zapadł wyrok w Sądzie Najwyższym dotyczący zakazu handlu w niedzielę. Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała, że przyjrzano się sytuacjom, w których sklepy stają się wypożyczalnią sprzętu. Właściciele tego typu placówek mogą zacząć się martwić, bo to żaden wyjątek.

Choć zakaz handlu w niedzielę obowiązuje od dawna, to istnieją pewne wyjątki, które zezwalają na funkcjonowanie niektórych placówek handlowych. Do tej pory te miały obowiązywać również sklepy, które w swojej ofercie mają usługę wypożyczania klientom na przykład sprzętu sportowego. Jak sprawa wygląda po wyroku sądu? Wszystko stało się jasne. 

Zobacz wideo Jadwiga Emilewicz: „Rewolucji w zakazie handlu nie będzie"

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zakaz handlu w niedzielę 2023. Są Najwyższy wydał istotny wyrok 

13 września 2023 roku Sąd Najwyższy rozstrzygnął - na niekorzyść obwinionego - kasację wniesioną przez Prokuratora Generalnego na wniosek Głównego Inspektora Pracy w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2022 roku. Według serwisu Business Insider, sprawa odnosiła się do korzystania przez placówkę handlową z wyjątku wynikającego z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Miał on dotyczyć wstawienia do sklepów, zajmujących się sprzedażą alkoholu, półek, na których leżał sprzęt sportowy, a klienci mieli możliwość jego wypożyczenia. Czy taka usługa uprawnia do prowadzenia handlu w tzw. niedziele niehandlowe? Okazuje się, że nie. 

Wyjątki od zakazu handlu w niedzielę 2023. Ten wyrok pozbawia właścicieli sklepów wszelkich złudzeń 

Jak się dowiadujemy, Sąd Najwyższy uznał zasadność wniesionej kasacji. Sąd podzielił stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy i Prokuratora Generalnego, co do sposobu rozumienia wspomnianych przepisów

Zgodnie z interpretacją przyjętą przez oba te organy, a podzieloną przez Sąd Najwyższy, możliwość korzystania z wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, nie zachodzi w sytuacji, gdy na terenie placówki handlowej zorganizowana zostanie wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego, wypożyczalnia książek itp. 

- czytamy. Wynika z tego, że tego typu działalność mogą prowadzić jedynie placówki handlowe znajdujące się w zakładzie prowadzącym działalność sportową, takim jak na przykład boisko sportowe czy stadion. Właśnie taką opinię podzielił Sąd Najwyższy. 

Jestem usatysfakcjonowana orzeczeniem Sądu Najwyższego. PIP od początku stała na stanowisku, że interpretacja przyjęta przez inspektorów pracy oraz nasz urząd jest właściwa

- skomentowała Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Na ten moment w ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziane są 32 wyłączenia. Obejmują one m.in.:

  • stacje paliw płynnych, 
  • cukiernie, 
  • lodziarnie, 
  • kwieciarnie, 
  • placówki pocztowe (jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. łącznych przychodów).
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.