Ci studenci nie muszą płacić składek. ZUS przypomina o ważnym aspekcie. Są trzy warunki

W jakich przypadkach studenci nie są zobowiązani do finansowania składek ZUS? Niektórym przysługuje ulga dotycząca ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Aby otrzymać większą wypłatę, należy spełnić kilka istotnych warunków. Bez tego składki zostaną odprowadzone na warunkach ogólnych.

Wielu studentów łączy naukę z pracą zawodową. Aby ułatwić im gromadzenie oszczędności, wprowadzono systemy zwalniające ich z konkretnych opłat. Niezbędny do tego jest tzw. status studenta. Kto skorzysta z ulg? Wyjaśniamy. 

Zobacz wideo Neumann: Musimy przebudować cały system edukacji

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Kiedy student jest zwolniony ze składek ZUS? Wprowadzono trzy podstawowe warunki 

Według ZUS student to osoba posiadająca aktywny status studenta. Status ten przysługuje wyłącznie osobom kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Należy pamiętać, że dla ZUS studentem nie jest osoba ubiegająca się o uzyskanie statusu doktora ani uczestnik studiów podyplomowych. Aby być zwolnionym z opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należy: 

  • posiadać aktywny status studenta, 
  • być osobą do 26. roku życia, 
  • być zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub o świadczenie usług.  

Jakich składek nie płaci student? Lista jest dość długa 

Student posiadający aktywny status studenta oraz spełniający resztę warunków upoważniających go do ulg, nie musi ponosić kosztów w ramach składek na: 

  • ubezpieczanie emerytalne
  • ubezpieczenie rentowe, 
  • ubezpieczenie zdrowotne (może być ubezpieczony przez rodzica), 
  • ubezpieczenie chorobowe, 
  • ubezpieczanie wypadkowe,
  • Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. 

W przypadku, gdy jego roczne zarobki nie przekraczają 85 528 zł, nie musi on także odprowadzać dochodowego, a jego kwota brutto staje się netto. Obowiązek potwierdzenia statusu studenta spoczywa na pracodawcy, jeżeli jeden z wyżej wymienionych warunków nie zostaje spełniony, ma on obowiązek zgłoszenia pracownika do ZUS-u, czego skutkiem jest opłacanie składek na warunkach ogólnych.

Składki ZUS dla studenta. Niektórzy muszą je opłacać 

Nie wszyscy studenci mogą skorzystać z ulgi dotyczącej ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Są oni zobowiązani do płacenia składek ZUS w sytuacji, gdy powstaje tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia. Przyczyną takiej sytuacji jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Student musi opłacać obowiązkowe składki w momencie kontynuowania nauki po ukończeniu 26. roku życia. Ponadto ZUS nie uznaje danej osoby za studenta na etapie studiów doktoranckich i podyplomowych

Więcej o:
Copyright © Agora SA